Cơ cấu tổ chức: Định nghĩa, chức năng và thành phần trong kinh doanh

Cơ cấu tổ chức ( cơ cấu tổ chức ) có nghĩa là gì? Nói chung, sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức là sự sắp xếp của các thành phần hoặc đơn vị công việc khác nhau trong một tổ chức trong xã hội.

Với cơ cấu tổ chức, chúng ta có thể thấy sự phân công lao động và cách các chức năng hoặc hoạt động khác nhau có thể được phối hợp tốt. Ngoài ra, với cấu trúc này, chúng tôi có thể tìm hiểu một số chuyên ngành từ một công việc, kênh chỉ huy và gửi báo cáo.

Trong phần giải thích cấu trúc có mối quan hệ giữa các thành phần và vị trí trong đó, và tất cả các thành phần này đều trải qua sự phụ thuộc lẫn nhau. Đó là, mỗi thành phần trong nó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức.

Cấu trúc là một thành phần quan trọng phải có trong tổ chức bao gồm sự phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan của mỗi tổ chức. Ví dụ: để tránh chồng chéo quyền hạn và trách nhiệm của một cá nhân.

Cũng đọc: Định nghĩa của tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu trong tổ chức được thực hiện để điều hành công ty theo nhiệm vụ và chức năng của từng vị trí. Cơ cấu tổ chức rõ ràng có thể tách rời trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên.

Nếu trong một doanh nghiệp hoặc công ty không có một thành phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức, nó có thể gặp phải những xáo trộn trong tương lai, một trong số đó về mặt quản lý và lưu lượng quản lý.

Dưới đây là một số lý do quan trọng tại sao một cấu trúc tổ chức phải tồn tại trong mọi doanh nghiệp:

1. Sự rõ ràng của trách nhiệm

Mỗi thành viên trong tổ chức có nhiệm vụ và trách nhiệm tương ứng của họ. Sự chồng chéo về thẩm quyền có thể là một vấn đề nghiêm trọng trong cơ cấu tổ chức, ví dụ nếu trong một công ty có 2 nhà lãnh đạo cùng một lúc có thể gây nhầm lẫn về mặt ra quyết định nhanh chóng.

Lý tưởng chỉ nên có một nhà lãnh đạo, nhưng nếu thực sự có nhiều hơn một, mỗi nhà lãnh đạo có thể được phân biệt dựa trên trách nhiệm của họ. Đây là nơi tầm quan trọng của cấu trúc tổ chức trong một doanh nghiệp đang phát triển.

2. Sự rõ ràng của vị trí và phối hợp

Cơ cấu tổ chức giải thích vị trí và vị trí của từng thành viên. Trong trường hợp này thông qua biểu đồ cấu trúc tổ chức có thể làm rõ luồng giao tiếp giữa các đội.

Phối hợp là cần thiết để tránh bỏ lỡ giao tiếp có thể có tác động tiêu cực đến một doanh nghiệp đang phát triển và có thể được sử dụng làm cơ sở để hoàn thành các công việc đòi hỏi giao tiếp giữa các văn phòng.

3. Sự rõ ràng trong con đường quan hệ

Chức năng tiếp theo của cấu trúc tổ chức là sự rõ ràng trong đường dẫn mối quan hệ. Khi thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, mỗi thành viên trong tổ chức phải được nhìn thấy rõ ràng để quá trình làm việc hiệu quả hơn và mang lại lợi ích chung.

4. Kiểm soát và giám sát

Sự tồn tại của một cấu trúc tổ chức có ý nghĩa quan trọng đối với sự kiểm soát và giám sát của một nhà lãnh đạo của cấp dưới của mình. Việc đạt được các mục tiêu của việc thành lập doanh nghiệp là thông qua kiểm soát và giám sát thường xuyên để tiến hành đánh giá hiệu suất theo nhiệm vụ và chức năng của từng thành viên.

Doanh nghiệp lý tưởng là một doanh nghiệp được điều hành từ một nhóm được phối hợp tốt và chính xác. Mục đích của việc thành lập một doanh nghiệp được xác định rất nhiều từ tinh thần đồng đội được điều phối bởi các nhiệm vụ và chức năng của nó thông qua cơ cấu tổ chức.

Các thành phần quan trọng của cơ cấu tổ chức

Một công ty có thể di chuyển tối ưu và hiệu quả với các thành phần phải có trong cơ cấu tổ chức, bao gồm:

1. CEO ( Giám đốc điều hành )

Là vị trí cao nhất trong một doanh nghiệp dẫn đầu định hướng và mục tiêu của công ty. CEO thường là chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

2. Giám đốc ( Giám đốc )

Các giám đốc bao gồm bốn vị trí quan trọng phải có mặt trong công ty, đó là giám đốc chủ tịch, giám đốc tài chính và giám đốc nhân sự. Giám đốc quản lý thường giao dịch trực tiếp với Giám đốc điều hành hoặc chủ sở hữu công ty, người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc điều phối và kiểm soát tất cả các hoạt động trong các lĩnh vực hành chính, nhân sự và thư ký.

Giám đốc tài chính là giám sát hoạt động của tài chính của công ty. Giám đốc nhân sự làm việc liên quan trực tiếp đến việc làm và nguồn lực của công ty.

3. Quản lý

Nhiệm vụ chính của người quản lý là tích hợp các biến khác nhau, chẳng hạn như hướng, kết nối, lựa chọn, giao tiếp và đào tạo. Người quản lý thường có 3 thành phần cùng một lúc, đó là người quản lý nhân sự, người quản lý tiếp thị và người quản lý nhà máy.

Người quản lý nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp về tổ chức, lập kế hoạch chương trình và kiểm soát đơn vị nhân sự, người quản lý tiếp thị chịu trách nhiệm tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ trong doanh nghiệp. Các nhà quản lý nhà máy thường kinh doanh thương mại bán các sản phẩm giám sát các vấn đề liên quan đến sản xuất và hoạt động trong nhà máy.

4. Quản trị và kho

Thành phần này phải tồn tại trong một doanh nghiệp đang phát triển. Nhiệm vụ và chức năng của nó là kiểm tra tất cả các giao dịch của công ty liên quan đến thuê ngoài, kế toán và báo cáo thu nhập và chi tiêu.

5. Khu vực

Nhiệm vụ và chức năng của nó là thực hiện các chính sách và thủ tục tiêu chuẩn từ văn phòng trung tâm. Các bộ phận trong khu vực thường hoạt động như các thực thể kinh doanh để tăng giá trị gia tăng của công ty. Các bộ phận khu vực phải có mặt trong các doanh nghiệp liên quan đến đầu tư chứng khoán.

Cũng đọc: Định nghĩa quản lý

Do đó, một lời giải thích ngắn gọn về sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức, chức năng, thành phần và ứng dụng của chúng trong kinh doanh. Hy vọng bài viết này hữu ích và mở rộng tầm nhìn của bạn.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN

Please enter your comment!
Please enter your name here