Hơn 5 nguyên tắc đạo đức kinh doanh và cách tiếp cận của nó trong công ty

Việc áp dụng các nguyên tắc đạo đức kinh doanh trong việc điều hành một doanh nghiệp là điều bắt buộc và bao gồm tất cả các khía cạnh của một công ty. Trong thực tế tại các công ty, các nguyên tắc đạo đức kinh doanh sẽ định hình các giá trị, chuẩn mực và hành vi của người lao động, từ cấp dưới đến cấp trên.

Việc áp dụng đạo đức kinh doanh trong một công ty sẽ xây dựng các mối quan hệ công bằng và lành mạnh, có thể là giữa các đồng nghiệp, cổ đông, khách hàng, cho cộng đồng. Và nó nên là tất cả các bên trong công ty làm cho đạo đức kinh doanh trở thành một tiêu chuẩn trong công việc.

Cũng đọc: 10 Đạo đức trong kinh doanh

Nguyên tắc đạo đức kinh doanh trong công ty

Mục lục

 • Nguyên tắc đạo đức kinh doanh trong công ty
  • 1. Nguyên tắc tự chủ
  • 2. Nguyên tắc trung thực
  • 3. Nguyên tắc công lý
  • 4. Nguyên tắc cùng có lợi
  • 5. Nguyên tắc trung thành
  • 6. Nguyên tắc toàn vẹn đạo đức
 • Phương pháp tiếp cận đạo đức kinh doanh
  • 1. Cách tiếp cận sử dụng
  • 3. Phương pháp tiếp cận quyền cá nhân
  • 4. Cách tiếp cận công lý

Trong lý thuyết kinh tế, thực tiễn kinh doanh phải có đạo đức. Vậy thì, những nguyên tắc đạo đức nào được áp dụng trong hoạt động kinh doanh? Sau đây là một số nguyên tắc đạo đức kinh doanh được dự định:

1. Nguyên tắc tự chủ

Nguyên tắc tự chủ này liên quan đến thái độ và khả năng của các cá nhân trong việc đưa ra một quyết định và hành động thích hợp. Nói cách khác, một người kinh doanh phải có khả năng đưa ra quyết định tốt và đúng, và chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

Một diễn viên kinh doanh có thể nói là có nguyên tắc tự chủ trong kinh doanh nếu anh ta có nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ của mình trong việc điều hành một doanh nghiệp. Đó là, một doanh nhân hiểu được lĩnh vực công việc đang được thực hiện, tình huống hiện tại và các yêu cầu và quy tắc áp dụng trong lĩnh vực đó.

Một diễn viên kinh doanh cũng được cho là có nguyên tắc tự chủ nếu anh ta nhận thức được rằng các quyết định và hành động được thực hiện phù hợp hoặc trái với các giá trị hoặc chuẩn mực đạo đức nhất định và có những rủi ro có thể xảy ra cho anh ta và công ty. Nguyên tắc tự chủ không chỉ tuân theo các giá trị và chuẩn mực áp dụng, mà còn nhận thức trong bản thân rằng những gì được thực hiện là một điều tốt.

2. Nguyên tắc trung thực

Nguyên tắc trung thực nên là một cơ sở quan trọng trong việc điều hành bất kỳ doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nhân thành công, cả doanh nhân hiện đại và doanh nhân thông thường, đều cho rằng sự trung thực là một trong những chìa khóa thành công trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

Nguyên tắc trung thực là rất quan trọng được thực hiện bởi các doanh nhân. Nói chung, một doanh nghiệp hoạt động mà không thiết lập nguyên tắc trung thực sẽ không tồn tại lâu.

Đối với các doanh nhân, sự trung thực gắn liền với chất lượng và giá cả của hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng. Nói cách khác, bán sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý và công bằng là một hình thức trung thực từ một doanh nhân đến người tiêu dùng.

Sự trung thực là tác động rất lớn trong quá trình điều hành một doanh nghiệp. Một khi một doanh nhân không trung thực / lừa dối người tiêu dùng, thì đây là khởi đầu của một thất bại và thậm chí là phá hủy một doanh nghiệp. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp hiện đại như ngày nay, nơi mức độ cạnh tranh rất cao.

3. Nguyên tắc công lý

Công bằng trong trường hợp này có nghĩa là tất cả các bên liên quan đến doanh nghiệp có quyền được đối xử như nhau theo các quy tắc có hiệu lực. Bằng cách đó, tất cả các bên liên quan đến doanh nghiệp phải đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp đang được điều hành, cả trực tiếp và gián tiếp.

Bằng cách áp dụng đúng nguyên tắc công lý này, tất cả các bên liên quan đến doanh nghiệp, cả quan hệ nội bộ và quan hệ bên ngoài, sẽ được đối xử bình đẳng theo các quyền tương ứng của họ.

4. Nguyên tắc cùng có lợi

Nguyên tắc cùng có lợi này có nghĩa là các hoạt động kinh doanh được thực hiện mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Trái ngược với nguyên tắc công bằng đòi hỏi tất cả các bên không cảm thấy thiệt thòi, nguyên tắc lợi ích chung này đòi hỏi quyền lợi về mặt lợi ích của hoạt động kinh doanh.

Nguyên tắc cùng có lợi chủ yếu phù hợp với bản chất và mục tiêu của chính doanh nghiệp. Trong thực tế, nguyên tắc này xảy ra trong các quy trình kinh doanh tốt nơi doanh nhân muốn kiếm lợi nhuận và người tiêu dùng muốn có được hàng hóa hoặc dịch vụ thỏa mãn.

5. Nguyên tắc trung thành

Nguyên tắc trung thành liên quan đến quá trình điều hành một doanh nghiệp được thực hiện bởi công nhân, cả quản lý, cấp trên và cấp dưới. Lòng trung thành có thể được nhìn thấy từ cách làm việc và sự nghiêm túc trong việc điều hành một doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh (đọc: hiểu tầm nhìn và sứ mệnh ) của công ty.

Nói cách khác, việc áp dụng nguyên tắc trung thành có nghĩa là người sử dụng lao động và các yếu tố trong đó không được nhầm lẫn các vấn đề cá nhân với các vấn đề công việc.

6. Nguyên tắc toàn vẹn đạo đức

Trong việc điều hành một doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải có nguyên tắc toàn vẹn đạo đức tốt. Mục đích là để duy trì tên tốt của công ty và vẫn là một công ty được người tiêu dùng tin tưởng.

Trong thực tế, việc áp dụng nguyên tắc này phải được thực hiện bởi tất cả các bên, có thể là chủ doanh nghiệp, nhân viên, cho quản lý công ty .

Phương pháp tiếp cận đạo đức kinh doanh

Khi thực hiện các nguyên tắc đạo đức kinh doanh nêu trên, một cách tiếp cận là cần thiết. Một số phương pháp đạo đức kinh doanh là:

1. Cách tiếp cận sử dụng

Trong phương pháp này, tất cả các hành động được thực hiện phải dựa trên sự hiểu biết về hậu quả. Đó là, một doanh nhân phải có khả năng cung cấp lợi ích mới cho cộng đồng với chi phí thấp nhất có thể mà không gây nguy hiểm cho người khác.

3. Phương pháp tiếp cận quyền cá nhân

Trong phương pháp này ảnh hưởng đến khả năng của một người đánh giá cao hành động của nhau. Tuy nhiên, khi một hành động được coi là gây chia rẽ hoặc trái với quyền của các bên khác, thì hành động đó phải được dừng / tránh.

4. Cách tiếp cận công lý

Trong hành động này, tất cả những người có quyền đưa ra quyết định đều ở cùng một vị trí và hành động công bằng trong việc phục vụ khách hàng, cả cá nhân và nhóm. Cách tiếp cận đạo đức kinh doanh này sẽ có lợi cho cả ngắn hạn và dài hạn.

Cũng đọc: Mẹo để mở một doanh nghiệp năm 2018

Do đó, một lời giải thích ngắn gọn về các nguyên tắc đạo đức kinh doanh và cách tiếp cận của nó trong công ty. Hy vọng điều này là hữu ích.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN

Please enter your comment!
Please enter your name here